O nagradi

2007. godine je, na inicijativu web portala MojPosao.net i UNDP Hrvatska, pokrenuta nagrada Poslodavac godine za osobe s invaliditetom, te je kao takva pojedinačna Nagrada dodjeljivana sve do 2011. godine. Nagrada Poslodavac godine imala je naglasak na nagrađivanju poslodavaca koji prednjače u zapošljavanju osoba s invaliditetom i osiguravanju kvalitetnih uvjeta rada. Formalni nositelji projekta bili su Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski Zavod za zapošljavanje, UNDP Hrvatska i portal MojPosao.

S obzirom na trendove u upravljanju raznolikošću i uvođenju raznolikosti u radno okruženje te činjenici da je to koncept koji se temelji se na priznavanju postojećih razlika i raznolikosti u bilo kojem obliku (rod, dob, etnička pripadnost, vjera, jezik, spolna orijentacija, socijalno podrijetlo, hobiji, političko opredjeljenje itd.) i ima za cilj koristiti raznolikost i na dobrobit pojedinca i na korist poslodavca 2011. dolazi do širenja postojeće Nagrade. Naime, tijekom 2010. godine osigurana su sredstva kroz Progress program (EU) za provođenje projekta „Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada“ koji je imao za cilj priznavanje najboljih praksi poslodavaca u zapošljavanju ranjivih skupina na tržištu rada, s posebnim naglaskom na osiguravanje jednakih šansi u zapošljavanju i uvjetima rada na temelju dobi, spola, invaliditeta i pripadnosti nacionalnim/vjerskim manjinama.

Formalni naziv nove Nagrade je ključnarazlika, a nositelji projekta su bili Ured za ljudska prava Vlade RH (danas Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH), Institut za razvoj tržišta rada i udruga Mobbing. Danas su nositelji Nagradu i partneri projekta: Institut za razvoj tržišta rada, portal MojPosao.net, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski Zavod za zapošljavanje, UNDP Hrvatska i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Iako su ciljevi Nagrada jednaki i sličnosti su brojne, postoje određene razlike u pristupu: ključnarazlika ima fokus i na zaštitu ljudskih a i radnih prava u radnom okruženju; osim upitnika koji se odnosi na poštivanje Zakonodavnog okvira i osiguravanje ljudskih prava te osiguravanje (i na temelju dobi, spola, pripadnosti raznim skupinama i sl.) kvalitetnih uvjeta rada svim skupinama, poslodavci biraju jednu od kategorija za koju se prijavljuju - dob, spol ili invaliditet. U procesu osmišljavanja upitnika za spomenute kategorije a i ocjenjivanju pristiglih prijava sudjeluju stručnjaci okupljeni u Evaluacijskom odboru, a koji su predstavnici javnih institucija, poslodavaca, organizacija civilnog društva te predstavnici svih relevantnih pravobraniteljstava. Cilj Nagrade je prepoznati, osvijestiti i poticati širenje informacija i znanja o pozitivnim praksama upravljanja raznolikošću te pozivamo poslodavce da redovito prate naše stranice i uključe se u Nagradu ključnarazlika. Više informacija o poslodavcima koji potiču kvalitetne prakse i jednake možete naći u Prikazu dobrih praksi, dok popis dosadašnjih dobitnika možete naći ovdje.

Nagradu podržavaju