Dodijeljene nagrade 2010.

  • u kategoriji malih poduzeća - Promus IT
  • u kategoriji srednjih poduzeća - Zaštita Jurenec d.o.o.
  • u kategoriji velikih poduzeća Kuehne & Nagel d.o.o.

U Zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade danas su dodijeljene nagrade za Poslodavca godine za osobe s invaliditetom za 2010. godinu. U suradnji Fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, portala MojPosao, Programa ujedinjenih naroda za razvoj - Hrvatska (UNDP), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i predstavnika civilnog društva, četvrtu godinu za redom dodijeljena je nagrada „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“.

Nagradu je, u kategoriji malih poduzeća, osvojio obrt Promus IT vl. Marko Slavečki, u kategoriji srednjih poslodavaca tvrtka Zaštita Jurenec d.o.o., te u kategoriji velikih poduzeća tvrtka Kuehne & Nagel d.o.o. Nagradom se želi skrenuti pozornost hrvatske javnosti na problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom ukazujući na pozitivne primjere iz hrvatske prakse, s krajnjim ciljem senzibiliziranja poslodavaca na brojnije zapošljavanje osoba s invaliditetom. Učinak koji se želi postići nagradom je da se zapošljavanje osoba s invaliditetom stavi u pozitivan kontekst ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada na osnovi specifičnih kompetencija i vještina.

Nagradom se nagrađuju poslodavci koji su prepoznali kvalitete i mogućnosti osoba s invaliditetom, te su im osigurali radna mjesta koja najbolje odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti, uključujući ih u radnu sredinu, te na taj način promiču poštivanje različitosti na radnome mjestu.

Ove godine dodijeljena je i posebna nagrada Ustanovi URIHO za izniman doprinos profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

U kategoriji velikih poslodavaca, nagradu je primio Emil Justinić , direktor Kuehne & Nagel d.o.o.. Nagradu mu je uručio ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Tomislav Ivić. U kategoriji srednjih poslodavaca Branku Jurenecu direktoru tvrtke Zaštita Jurenec d.o.o., nagradu je dodijelio mr.sc. Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca. Vlasnik obrta Promus IT Marko Slavečki, nagradu je u kategoriji malih poslodavaca primio od Louise Vinton, stalne predstavnice UN-ovog programa za razvoj u Hrvatskoj.

Promišljajući pristup zapošljavanju radnika s invaliditetom, ova su tri poduzeća uvažila sve zakonske propise, a osim toga su postavila i određene standarde aktivne politike prema radnicima s invaliditetom, kao što su uklanjanje arhitektonskih barijera, ulaganje u njihovo dodatno obrazovanje, te prilagođavanje sredstava rada.

Posebnu nagradu ravnatelju Ustanove URIHO Josipu Držaiću, uručila je saborska zastupnica Ljubica Lukačić.

"Poslodavac prvenstveno traži kompetencije u obavljanju posla, te upravo projekti kao što je nagrada Poslodavac godine za osobe s invaliditetom, pomažu poslodavcima koji se još nisu odlučili na zapošljavanje osoba s invaliditetom, da na konkretnom primjeru vide da je takvo zapošljavanje moguće, ekonomski i društveno opravdano. Na taj način mijenja se i percepcija javnosti o potrebi i koristi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ka tome usmjerene su i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, koje se provode u cilju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, i koje omogućavaju osobama s invaliditetom svakog dana sve kvalitetnije i ravnopravnije uključivanje, na tržište rada, ali i bolju socijalnu uključenost", istaknuo je mr.sc. Ante Vučić, ravnatelj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

"Posljednjih godina se u Republici Hrvatskoj ulažu povećani napori za unapređenje procesa zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom koji uključuju različite mehanizme kao što su poticajne mjere, kvotno zapošljavanje, podizanje razine svijesti javnosti i poslodavaca o radnim i općim mogućnostima osoba s invaliditetom te različiti oblici profesionalne rehabilitacije gdje Zavod posebno ulaže velike napore. Proces osposobljavanja za rad, zapošljavanje i samozapošljavanje, kada govorimo o osobama s invaliditetom, predstavlja najpotpuniji oblik njihove zaštite. Svojim radom osoba s invaliditetom postiže status aktivnog člana društva koji samostalno ostvaruje svoj društveno ekonomski položaj, a time i aktivno doprinosi cjelokupnom društvenom blagostanju", rekla je ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđa. Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

"Počašćeni smo što nam je epitet pobjednika, u kategoriji velikih poduzeća, dodijeljen već drugi put te smo uvjereni kako promicanje različitosti na radnome mjestu neće ostati samo na nama, ovdje prisutnima, nego da će ova naša poruka dotaknuti i sve ostale gospodarstvenike i potaknuti ih na brojnije zapošljavanje osoba s invaliditetom koje moraju biti prepoznate kao jednakovrijedni djelatnici, koji u organizaciji koja im pruža mogućnosti za ravnopravan položaj mogu doprinijeti uspjehu i kvaliteti radne sredine" – naglasio je Emil Justinić, direktor Kuehne & Nagel d.o.o., ovogodišnji pobjednik u kategoriji velikih poslodavaca.

Direktor tvrtke Zaštita Jurenec d.o.o. Branko Jurenec, dobitnik u kategoriji srednjih poslodavaca izjavio je: "Za zapošljavanje osoba s invaliditetom odlučili smo se zato što smo htjeli dati priliku i takvim osobama da osiguraju svoju egzistenciju i da steknu određeno samopouzdanje za daljnji život te da se osjećaju ravnopravni u društvu.Za kraj moram napomenuti sa smo sa dosadašnjim odabirom djelatnika izuzetno zadovoljni te da su se isti pokazali kao odgovorne savjesne i marljive osobe".

Poslodavci koji su se prijavili za Nagradu pozitivno ocjenjuju rad svojih zaposlenika s invaliditetom. Te su spremni raditi na prilagodbi radnih mjesta, prilagodbi radnog vremena, te prilagodbi radnog procesa kako bi omogućili što uspješniju integraciju osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

Partneri koji su pružili podršku projektu i sudjelovali u evaluacijama prijavljenih poslodavaca su: MojPosao, UNDP Hrvatska, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora. Delegacija Europske unije u RH, Udruga za promicanje inkluzije. Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida Hrvatske (HSUTI), Zajednica saveza osoba s invaliditetom (SOIH).

Samu nagradu, skulpturu pod nazivom "Razgovor", koja je uručena nagrađenim poslodavcima, izradila je i ove godine gluho-slijepa kiparica Sanja Fališevac.

U sklopu dodjele nagrade promoviran je web portal koji je namijenjen osobama s invaliditetom, poslodavcima i široj javnosti, te Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom i Vodič namijenjen poslodavcima za selekciju, zapošljavanje, prilagodbu radnog mjesta i adekvatni nadzor osoba s invaliditetom, koji su izrađeni i financirani u sklopu projekta IPA 2007 – 2009 "Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada".